உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 16 | ILC | Ilakku

279 Views

#இலக்கு #வன்னிமண் #ஈழதேசத்துக்காய்ஒரு-தூரதேசம்

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 16

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 16 தமிழீழத்தில் சிறு பராயத்து நினைவுகளை கண்முன் கொண்டுவரும் இந்த பதிவு, வாழ்ந்து, அனுபவித்த பல நினைவுகளை மீட்கின்றது இந்த பதிவு, மறக்க முடியாத பல சம்பங்கள், அதில் இருந்து மீள முடியாத நினைவுகளாக தொடர்கின்றது

ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-149-september-26-2021

Leave a Reply