தமிழர்கள் கோவிட் -19 தொடர்பாக வட மாகாணத்தில் மருத்துவர்களை நேரடியாக அழைக்கலாம்

535 Views

கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர அழைப்புக்கான இலக்கம்

கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர அழைப்புக்கான இலக்கம்கொரோனா தொடர்பான சுதேச வைத்திய ஆலோசனைகளையும் நோய் தொடர்பான சுதேச மருத்துவம் சார்பான விழிப்புணர்வுகளையும் பெற்றுக் கொள்ள- கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர அழைப்புக்கான இலக்கம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வட மாகாணத்தில் மருத்துவர்களை நேரடியாக அழைக்கலாம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா தொடர்பான சுதேச வைத்திய ஆலோசனைகளையும் நோய் தொடர்பான சுதேச மருத்துவம் சார்பான விழிப்புணர்வுகளையும் நோய் எதிர்ப்பு குடிநீர் பானங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும் முகமாக வட மாகாணத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் அனைத்து பிரதேச செயலர் பிரிவுகளுக்கான சமூக மருத்துவ உத்தியோகத்தர்களின் பெயர் மற்றும் அவர்களை தொடர்பு கொள்வதற்க்கான தொலைபேசி இலக்கங்கள் சுதேச மருத்துவ திணைக்களத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Jaffna District

1-Delft Division – Dr.Beron – 0771856665

2.Kayts Division – Dr.S.Sabesan – 0772615765

3.Velanai Division – Dr.P.Kajitha – 0779227511

4.Jaffna Division – Dr.G Mithuraja – 0774660657

5.Nallur Division – Dr..J.Edna – 0774400295

6.Nallur Division – Dr.S.Keerthana – 0778690086

7.Uduvil Division – Dr..J.Ratnalagi – 0779199359

Uduvil Division – Dr.S.Gayathiri – 0776383673

Sandilipay Division- Dr.S.Uthayagowry – 0773410352

Chankanai Division – Dr.R.Kirija – 0770566790

Chankanai ivision – Dr. S.Mayura – 0770690849

Tellipalai Division – Dr.Y.Sasikala – 0779836099

Tellipalai Division – Dr.S.Regha – 0767516435

Vali east division – Dr.K.Thakshajini – 0772269811

Vali east division – Dr.N.Varani – 0775354717

Karaveddy Division – Dr.T.Kavitha – 0778448196

Pointpedro Division – Dr.K.Soorya – 0774911795

Vavuniya town Division – Dr.Mrs.R.Sinthiya – 0712406043

7.Vavuniya town Division – DR.M.M.H.Hiroshani – 0775511656

8.Vavuniya town Division – Dr.R.S.H.De zoysa – 0779826236

9.Cheddikulam Division – Dr.M.S.S Pahima 0772529595

Cheddikulam Division – Dr.M.Y.F.Hassena – 0714042455

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Mullaitivu District

1.Puthukudiyirupu Division – Dr.P.Hemachandra – 0779955296

2.Mulliyawallai Division – Dr.A.R.F.Rasleena – 0766894039

3.Welioya Division – Dr.Lanka Wijethunarchchi – 0715420442

4.Thunukkai Division – Dr.K.Kirusaany – 0770783095

5.Thunukkai Division – Dr.Mr.D.Jeyaram – 0775586888

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Vavuniya district

1.Vavuniya North Division – Dr.D.P.T. Ranathunga – 0717713931

2.Vavuniya North Division – Dr.J.S.J.N.Dharmathilaka – 0766150383

3.Vavuniya North Division – Dr.G.B.A.P.S.K.Dhayapala – 0712145031

4..Vavuniya Soutth Division- Dr.H.M.W.R.Bandara – 0710372984

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Mannar district

1.Musali Division – Dr.Mrs.A.S.F.Shifra – 0703233335

2.Musali Division – Dr.Mrs.M.S.Raspiya – 0740308458

3.Madu Division – Dr.A.V.T.Shanika – 0713991142

4.Mannar Division – Dr.T.A.Lankeshwari – 0773012082

5.Mannar Division – Dr.SGMN Dinushi Samarathunga 0715968598

Poonakary Division – Dr.K.Premaragavan – 0776183118update like this is great for getting your point across quickly. Don’t waste time on introductions: Say what you have to say. It doesn’t have to read like a telegram — be friendly and funny, but keep it to just one paragraph if you can.]

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Kilinochi district

1.Palai Division – Dr.S.Niroshan – 0770782259

.Karaichchi Division – Dr.G.Nathika – 0762891325

7.Karaichchi Division – Dr.T.Kirishanthy – 0760419610

நன்றி-Tamil Diaspora News

 

கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர அழைப்புக்கான இலக்கம்

Leave a Reply