இலங்கையை அச்சுறுத்தும் கால நிலை: காரணமும்! தீர்வுகளும்!! | விரிவுரையாளர் நாகமுத்து பிரதீபராஜா செவ்வி

200 Views

#விரிவுரையாளர்நாகமுத்துபிரதீபராஜா #காலநிலை #உயிரோடைத்தமிழ்_வானொலி #தாயகக்களம் #இலக்கு

இலங்கையை அச்சுறுத்தும் கால நிலை: காரணமும்! தீர்வுகளும்!! | விரிவுரையாளர் நாகமுத்து பிரதீபராஜா செவ்வி | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | தாயகக்களம் | இலக்கு

இலங்கையை அச்சுறுத்தும் கால நிலை: இலங்கையில் கடந்த ஒரு வாரகாலமாக தொடர்ந்து பெய்துவரும் கடும் மழையும், வெள்ளப் பெருக்கும் அதனால் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்களும் தொடர்பாக யாழ் பல்கலைக்கழக புவியியல் துறை சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் நாகமுத்து பிரதீபராஜா அவர்கள் உயிரோடைத் தமிழின் தாயகக்களம் நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய செவ்வி

ilakku Weekly Epaper 155 November 07 2021 Ad இலங்கையை அச்சுறுத்தும் கால நிலை: காரணமும்! தீர்வுகளும்!! | விரிவுரையாளர் நாகமுத்து பிரதீபராஜா செவ்வி

Leave a Reply