மட்டக்களப்பில் கறுப்பு பொங்கல் நிகழ்வு | இலக்கு மின்னிதழ் 166 | Weekly Epaper 166

கறுப்பு பொங்கல்மட்டக்களப்பில் கறுப்பு பொங்கல் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டதனால் ஏதோ தமிழர்களின் கலாசாரத்தினை முற்றாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அழித்து விட்டதாக தமிழ் தேசியத்திற்கு எதிரான சக்திகள் மட்டக்களப்பில் பிரசாரங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றன. ஆனால்… முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்