தமிழ் அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியமான நகர்வு | இலக்கு மின்னிதழ் 164 | Weekly Epaper

542 Views

தமிழ் அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியமான ஒரு நகர்வு

ரெலோ முன்னெடுத்த இந்த முயற்சி, தமிழ் அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியமான நகர்வு: இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக தமிழ்க் கட்சிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட கடிதம் ஒருவாறு தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளின் தலைவர்களால் …….

முழுமையாக பார்வையிட…
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/

1 COMMENT

  1. […] இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக தமிழ்க் கட்சிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட கடிதம் ஒருவாறு தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளின் தலைவர்களால் ……. முழுமையாக பார்வையிட… https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/  […]

Leave a Reply