மீண்டும் ஐ.நா கூட்டத் தொடர்- எதுவுமற்ற நிலையில் தமிழர் தரப்பு | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC

127 Views

மீண்டும் ஐ.நா கூட்டத் தொடர்- எதுவுமற்ற நிலையில் தமிழர் தரப்பு

ஐ.நா மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்தொடரில் மோதுவதற்கு வல்லாதிக்க சக்திகள் தயாராகி வரும் நிலையில் வழமை போல கட்சிகளுக்கு ஒவ்வொரு அறிக்கைகளுடன் தமிழர் தரப்பும் பிரசன்னமாகின்றது

Leave a Reply