உழவர் திருநாள், தமிழர் புத்தாண்டை முன்னிட்டு மெய்நிகர் நூலகம் நடத்தும் ஓவியப் போட்டி

மெய்நிகர் நூலகம் நடத்தும் ஓவியப் போட்டி

மெய்நிகர் நூலகம் நடத்தும் ஓவியப் போட்டி: உழவர் திருநாளையும் தமிழர் புத்தாண்டு பிறப்பையும் முன்னிட்டு மெய்நிகர் நூலகம்  Telibrary.com முன்னெடுக்கும் ஓவியப் போட்டியில் பங்குபற்ற [email protected] எனும் மின்னஞ்சலுக்கு உங்கள் ஓவியங்களை அனுப்பி வையுங்கள்.

WhatsApp Image 2021 12 25 at 12.16.39 PM உழவர் திருநாள், தமிழர் புத்தாண்டை முன்னிட்டு மெய்நிகர் நூலகம் நடத்தும் ஓவியப் போட்டி

மிகப் பெறுமதி மிக்க பணப்பரிசுகளை வெல்லுங்கள்

பண்பாட்டின் வழி நின்று தமிழராய் எழுவோம்

Tamil News