இலங்கை மிகவும் மோசமான கட்டத்துக்குச் செல்லலாம்… | ePaper 184

இலங்கை மிகவும் மோசமான கட்டத்துக்கு
Weekly ePaper 184

இலங்கை மிகவும் மோசமான கட்டத்துக்குச் செல்லலாம்…

இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடி எதிர்வரும் மாதங்களில் மிகவும் மோசமான கட்டத்துக்குச் செல்லலாம் எனச் சொல்லப்படுகின்றது. இதற்கான காரணம் என்ன? புலம்பெயர்ந்த மக்கள் முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கான நிலைமை நாட்டில் உள்ளதா? தாயகத்தில் உள்ள தமிழ் மக்கள் இந்த நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்………….முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்