இலங்கை மீது பிடியை இறுக்குகிறதா சீனா? | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC | இலக்கு

578 Views

#சீனாதூதுவரின்வடக்கிற்கானபயணம் #ஆய்வாளர்அரூஸ் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #அரசியல்களம் #இலக்கு

இலங்கை மீது பிடியை இறுக்குகிறதா சீனா?: இலங்கையில் இந்தியாவின் அழுத்தங்களை தணிக்கும் நடைவடிக்கைகளை சீனா தீவிரப்படுத்தியுள்ளதானது இலங்கையை இரு பிராந்திய வல்லரசுகள் கையாளும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் செய்திகளுக்கு
https://www.ilakku.org/
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-…
https://www.ilakku.org/distorting-tam…

Tamil News

Leave a Reply