வழக்கறிஞர் புகழேந்தி அவர்களுடனான சிறப்புச் செவ்வி | ILC | Ilakku

716 Views

#SaveTamilRefugees #புகழேந்தி #சிறப்புமுகாம் #தமிழகக்களம் #ILC #Ilakku

வழக்கறிஞர் புகழேந்தி அவர்களுடனான சிறப்புச் செவ்வி | ILC | Ilakku

வழக்கறிஞர் புகழேந்தி: சிறப்புச் செவ்வி

தமிழகத்திலே இருக்கின்ற சிறப்பு முகாம் தொடர்பாகவும் ஈழத்தமிழர்களது நிலை தொடர்பாகவும் வழக்கறிஞர் புகழேந்தி உயிரோடைத் தமிழ் வானொலிக்கு வழங்கிய சிறப்புச் செவ்வி

1 COMMENT

Leave a Reply