இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி பிரகாசமாக உள்ளது: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்

தெற்காசியப் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கும். இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி 2023-ல் 5.8 சதவீதமாகவும், 2024-ம் ஆண்டில் 6.7 சதவீதமாகவும் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஐ.நா. வெளியிட்டுள்ள உலகப் பொருளாதார நிலை மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

உள்நாட்டு தேவை மீட்சியடைந்து வருவது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சாதகமான அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அதிக வட்டி விகிதம், வெளிப்புறத் தேவையில் காணப்படும் தொய்வு நிலை ஆகியவை தொடர்ந்து நடப்பாண்டுக்கான இந்தியாவின் ஏற்றுமதி மற்றும் முதலீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

அதேசமயம், பணவீக்கம் 2023-ல் 5.5 சதவீதமாகக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு, உலகளவில் பொருட்களின் விலை மிதமான அளவில் காணப்படுவது முக்கிய காரணமாக இருக்கும். உலகப் பொருளாதாரம் 2023-ல் 2.3 சதவீதம், 2024-ல் 2.5 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply