தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் ஊடகப் பேச்சாளர் சுரேன் அவர்கள் வழங்கிய செவ்வி | தாயகக் களம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி

#TELO #சுரேன் #lakku #ILC #உயிரோடை #தமிழ்வானொலி

தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் ஊடகப் பேச்சாளர் சுரேன் அவர்கள் வழங்கிய செவ்வி | தாயகக் களம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி

தமிழ்த் தேசிய அரசியல் பரப்பிலுள்ள கட்சிகளை ஒருமித்த நிலைப்பாடுகளில் பயணிக்க வைக்கும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் முன்னெடுப்புக்கள் தொடர்பாக இந்தச் செவ்வி அமைந்துள்ளது.

Leave a Reply