இலக்கு இதழ் 222- பெப்ரவரி 18, 2023 | Weekly ePaper 222

முழுமையாக மின்னிதழை பார்வையிட கீழே உள்ள இணைப்பை அல்லது படத்தை அழுத்தவும்:
இலக்கு இதழ் 222-பெப்ரவரி 18, 2023

இலக்கு இதழ் 222

இலக்கு இதழ் 222- பெப்ரவரி 18, 2023

இலக்கு இதழ் 222-பெப்ரவரி 18, 2023 | Weekly ePaper 222: இன்றைய மின்னிதழ்; செய்திகள், ஆசிரியர் தலையங்கம், தாயகத்தளம், மலையகம், இந்தியத்தளம், அனைத்துலகத்தளம், சிறுவர்தளம் ஆகிய தளங்களை தாங்கி வெளியாகி உள்ளது.

கீழ் காணும் ஆக்கங்களைத் தாங்கி வெளியாகி உள்ளது

  • 75 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவத்தில் ஈழத்தமிழரின் ‘மக்கள் சபை’ உடன் தேவையாகிறது- ஆசிரியர் தலையங்கம்
  • வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் புறக்கணிக்கப்படுவது ஏன்? – மட்டு.நகரான்
  • இழந்தவற்றை வென்றெடுப்பதற்கு கல்வியும் முக்கியம் – வி.துஸாந்த் 
  • நீறுபூத்த நெருப்பாக இனவாதம் துரைசாமி நடராஜா
  •  உரக்கச் சொல்லுங்கள் சமூக நீதியை … ! உறங்கச் செய்யாதீர்கள் ! கலைச்செல்வி ஊடகவியலாளர் (தமிழ் நாடு)
  • இந்துசமுத்திர பிராந்திய அரசியலில் தமிழர்களின் தேவை உணரப்பட்டுள்ளதா?வேல்ஸ் இல் இருந்து அருஸ்

சென்ற வார மின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள இணைப்பை அழுத்தவும்