ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம்7 | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி | இலக்கு இணையம் | ilakku | ILC

333 Views

#BlackJuly #உயிரோடை #தமிழ்வானொலி #ILC #ilakku
ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 7 | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி வாரந்தோறும் பிரித்தானியாவிலிருந்து ஒலிப்ப்பாகும் உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் இடம்பெற்று வரும் வான்மதியின் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூரதேசத்தின் ஏழாம் பாகம். யூலை 83 நினைவு சுமந்து இந்தப் பாகம் வெளிவந்துள்ளது.

இலக்கு இந்த வார மின்னிதழ் 139

ilakku-weekly-epaper-139-july-18-2021

Leave a Reply