ரெபிஸ் தடுப்பூசிகளை இலங்கைக்கு நன்கொடையாக வழங்கியது ஜேர்மன்

217 Views

சுகாதார அமைப்பிற்கு தேவையான 81 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான ரெபிஸ் தடுப்பூசிகளின் கையிருப்பு ஜேர்மன் அரசாங்கத்தினால் சுகாதார அமைச்சுக்கு நேற்று நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஜேர்மன் அரசாங்கத்தின் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் GIZ Sri Lanka திட்டத்தின் பணிப்பாளர் நிக்கோலஸ் லாமேட்,சுகாதார அமைச்சில் சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவிடம் இத்தடுப்பூசிகளை கையளித்தார்.

Leave a Reply