உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 25 | ILC | Ilakku

#தேசத்தின்குரல் #அன்ரன்பாலசிங்கம் #இலக்கு #ஈழதேசத்துக்காய்ஒருதூர_தேசம்

உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 25 | ILC | Ilakku

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 25: இன்றைய பதிவு, தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களின் நினைவுகளை தாங்கியதாக வெளிவந்துள்ளது. தமிழீழ விடுதலைப்போராட்டத்தில் என்றும் மறக்கமுடியாத ஆழுமையாகவும், இராஜதந்திரியாகவும் திகழ்ந்த அற்புத மனிதனின் நினைவு கூறும் ஆக்கமாக அமைகின்றது இந்த ஒலிப்பதிவு

https://www.ilakku.org/
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-…

மதியுரைஞர் அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களுக்கு ILC தமிழில் நினைவுப்பகிர்வு! | சூ யோ பற்றிமாகரன் அவர்கள்

தாயக மேம்பாடு – நேற்று இன்று நாளை – மட்டக்களப்பு மாவட்ட வளங்கள் – தாஸ் 

“தேசத்தின் குரல்”அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களுக்கு ஐ ல் சி தமிழில் நினைவுப்பகிர்வு! | ஏ. சி. தாசீசியஸ்

ilakku Weekly Epaper 160 December 12 2021 Ad உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 25 | ILC | Ilakku