உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 35 | ILC | Ilakku

130 Views

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம்-பாகம் 35

சிங்கள ஆட்சியாளர்களுக்கெதிரான தொடர் போராடங்கள், அதன் இலக்கு, போராட்டத்தின் வெற்றி தோல்வி என்பதை அடிப்படிடையாக கொண்டு இந்த பதிவு அமைகின்றது

 

 

Leave a Reply