உயிரோடைத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகி வரும் ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம் பாகம் 34 | ILC | Ilakku

226 Views

ஈழதேசத்துக்காய் ஒரு தூர தேசம்-பாகம் 34

தாயகத்தில் உள்ள வறுமையில் வாழும் எமது உறவுகள், சுற்றுலாவரும் புலம்பெயர் உறவுகள் பற்றி இவ் ஒலிப்பதிவு அமைகின்றது

 

Leave a Reply