பிரித்தானிய பாராளுமன்றில் இன அழிப்பு ஆவண திரைப்படம் வெளியீடு

384 Views

‘Continuing Cycles of violence and Genocide in Sri Lanka”   என்னும் ஆவண திரைப்படம் இன்று பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையினால் வெளியிடப்படவுள்ளது.

பிரித்தானிய பாராளுமன்றில் இன அழிப்பு ஆவண திரைப்பட வெளியீடு

Screening Cycles of Violence & Genocide - Parliament 27 04 2022 Tamil
Tamil News

Leave a Reply