தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள அமெரிக்கா எண்ணியது ஏன்? | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு | Ilakku

154 Views

#SaveAfghan #UsaArmy #taliban #இலக்கு #ILC

தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள அமெரிக்கா எண்ணியது ஏன்? | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு | Ilakku

தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள அமெரிக்கா எண்ணியது ஏன்?

தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள அமெரிக்கா எண்ணியது ஏன்?ஆப்கானிஸ்தான் படையினருக்கும் அரசுக்கும் நாட்டை கட்டியெழுப்புவதில் அக்கறையற்ற தன்மை கணப்பட்டதே தலிபான்களிடம் நாட்டை ஒப்படைப்பதற்கு அமெரிக்காவை தூண்டியது
Leave a Reply