இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனையை யார் இயக்குகிறார்கள்? | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

86 Views

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனையை யார் இயக்குகிறார்கள்? 

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. குறிப்பாக இலங்கையில் புதிய ஜனாதிபதி தெரிவு, போராட்டக்காரர்களின் நிலைப்பாடு மற்றும் அடுத்த கட்ட அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

 

 

Leave a Reply