பூகோள போட்டிக் களமான உக்ரைன் | அரசியல்களம் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ்

389 Views

பூகோள போட்டிக் களமான உக்ரைன் | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | ILC | இலக்கு

பூகோள போட்டிக் களமான உக்ரைன்

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படை நடைவடிக்கை காரணமாக்கி ரஷ்யாவை அழித்தொழிக்க திட்டமிடுகின்றது மேற்குலகம். மேற்குலகின் தடைகள் ரஷ்யாவின் நகர்வை நிறுத்துமா?

Tamil News

Leave a Reply