நிலத்தடி நீர் பற்றாக்குறையால் விவசாயத்தைக் கைவிடும் அவலம்.

திருகோணமலை மூதூர் கணேசபுரம் கிராமத்தில் மக்கள் எதிர் நோக்கும் பொதுப் பிரச்சனைகளை ஆராயும் இலக்கின்இலக்கின் “விசேட” செய்தி தொகுப்பு