இலங்கைத்தீவின் நிலை மாறும் காலம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

169 Views

இலங்கைத்தீவின் நிலை மாறும் காலம்! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | இலக்கு

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. தற்போதை அரசியல் நிலை பற்றிய பல முக்கிய விடையங்களை அலசும் களமாக இது அமைகின்றது

 

 

Leave a Reply