தமிழ் மக்களிடம் எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள கையெழுத்துப் போராட்டம் | மட்டு.நகரான்

கையெழுத்துப் போராட்டம்
Weekly ePaper-173

தமிழ் மக்களிடம் எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள கையெழுத்துப் போராட்டம்

பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டம் மிகவும் கொடுமையானது. பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் ஊடாக ஒரு இனத்தின் குரலை அடக்கமுடியும் என்ற காரணத்தினால், இலங்கை அரசாங்கம் கொண்டுவந்த சக்திவாய்ந்த ஆயுதமாகவே பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் பார்க்கப்படுகின்றது…………..முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்