முற்றாக பறிபோகுமா தமிழர் கடல்வளம்? | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

106 Views

இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடியும் இந்திய மீனவர்களில் எல்லை தாண்டிய நடைவடிக்கைகளும் தமிழ் மீனவர்களை முற்றாக செயலிழக்க செய்துள்ளது 50000 குடும்பங்கள் தொழிலை இழந்துள்ளனர்

 

 

 

Leave a Reply