பொதுத் தேர்தல் தொடர்பான தமிழ் மக்கள் பேரவையின் வேண்டுகோள்

எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலில் தொடர்பில் தமிழ் மக்கள் பேரவையானது தமிழ் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளது.தமிழ் மக்கள் பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளரல் கையொப்பமிட்டு ஊடகங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள அந்த அறிக்கையை இங்கு தருகிறோம்.

tpc பொதுத் தேர்தல் தொடர்பான தமிழ் மக்கள் பேரவையின் வேண்டுகோள்

tpc 2 பொதுத் தேர்தல் தொடர்பான தமிழ் மக்கள் பேரவையின் வேண்டுகோள்

Leave a Reply