தமிழர் மரபுத் திங்கள் | இலக்கு மின்னிதழ் 164 | Weekly Epaper

521 Views

தமிழர் மரபுத் திங்கள்

புலம்பெயர்ந்தோர் வாழ்புலத்தில் தைத்திங்களானது, தமிழர் மரபுத் திங்கள் என்ற புதிய வடிவத்தைப் பெறுகின்றது. இவ்வாறானதொரு வடிவத்தில் தைத்திங்களையோ அல்லது பொங்கல் விழா வையோ நோக்கும் சூழல் தாயகத்தில்…….

முழுமையாக பார்வையிட…
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/

1 COMMENT

  1. […] புலம்பெயர்ந்தோர் வாழ்புலத்தில் தைத்திங்களானது, தமிழர் மரபுத் திங்கள் என்ற புதிய வடிவத்தைப் பெறுகின்றது. இவ்வாறான….முழுமையாக பார்வையிட… https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/  […]

Leave a Reply