Home Tags பாடசாலை அதிபரை இடமாற்றக் கோரி மாணவர்கள் போராட்டம்

Tag: பாடசாலை அதிபரை இடமாற்றக் கோரி மாணவர்கள் போராட்டம்

மட்டு:கர்பலா அல்மனார் பாடசாலை அதிபரை இடமாற்றக் கோரி மாணவர்கள் போராட்டம்

மட்டு:கர்பலா அல்மனார் பாடசாலை அதிபரை இடமாற்றக் கோரி மாணவர்கள் போராட்டம்: மட்டக்களப்பு மத்தி கல்வி வலயத்தின் காத்தான்குடி கல்விக் கோட்டத்திலுள்ள கர்பலா அல்மனார் வித்தியாலய அதிபரை உடனடியாக பாடசாலையை விட்டு இடமாற்றுமாறு கோரி,...