Home Tags பஞ்ஷீர் பள்ளத்தாக்கை கைப்பற்றிவிட்டோம்

Tag: பஞ்ஷீர் பள்ளத்தாக்கை கைப்பற்றிவிட்டோம்

ஆப்கானிஸ்தான்: “பஞ்ஷீர் பள்ளத்தாக்கை கைப்பற்றிவிட்டோம்- தலிபான் அறிவிப்பு

பஞ்ஷீர் பள்ளத்தாக்கை கைப்பற்றிவிட்டோம்: ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களுக்கும் அவர்களுக்கு எதிரான தேசிய கிளர்ச்சிக் குழுவினருக்கும் நடந்த  மோதலில்  பஞ்ஷீர் பள்ளத்தாக்கின் முழு கட்டுப்பாடும் தங்கள் வசம் வந்து விட்டது என தலிபான் அறிவித்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர்...