Home Tags கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர அழைப்புக்கான இலக்கம்

Tag: கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர அழைப்புக்கான இலக்கம்

தமிழர்கள் கோவிட் -19 தொடர்பாக வட மாகாணத்தில் மருத்துவர்களை நேரடியாக அழைக்கலாம்

கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர அழைப்புக்கான இலக்கம் கொரோனா தொடர்பான சுதேச வைத்திய ஆலோசனைகளையும் நோய் தொடர்பான சுதேச மருத்துவம் சார்பான விழிப்புணர்வுகளையும் பெற்றுக் கொள்ள- கொரோனா: வட மாகாண மருத்துவர்களின் அவசர...