ராஜபக்ச குடும்ப உறுப்பினர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் இலங்கை அரசு- ITJP சாடல்

WhatsApp Image 2021 07 14 at 3.46.42 PM ராஜபக்ச குடும்ப உறுப்பினர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் இலங்கை அரசு- ITJP சாடல்

‘இலங்கை அரச, அதிகாரத்தையும் நாட்டின் முழுப் பொருளாதாரத்தையும் தமது குடும்ப உறுப்பினர்காளால் நிர்வகிக்கும் ராஜபக்ச குடும்பம்’ என ITJP சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

முழு விபரத்தையும் காண கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்தவும்,

ITJP_rajapaksa_inc_final – Tamil translation Amended

இலக்கு இந்த வார மின்னிதழ் 138

ilakku Weekly Epaper 138 July 11 2021 e1626027838912 ராஜபக்ச குடும்ப உறுப்பினர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் இலங்கை அரசு- ITJP சாடல்

Leave a Reply