ரஷ்யாவுடனான வர்த்தக உறவை இழந்துவிட  இலங்கை தயாராக இல்லை | கலாநிதி அகிலன் கதிர்காமர்

571 Views
இலங்கை ரஷ்யா வர்த்தக உறவு
இலக்கு மின்னிதழ் 172 | ilakku Weekly ePaper 172

இலங்கை ரஷ்யா வர்த்தக உறவு

இலங்கை ரஷ்யாவுக்குப் பெருமளவு தேயிலையை ஏற்றுமதி செய்கின்றது. இலங்கை யைப் பொறுத்தவரையில் ரஷ்யாவுடனான இந்த வர்த்தக உறவை இழந்துவிட அது தயாராக இல்லை. ஏற்கனவே பாரியளவிலான அந்நியச் செலாவணிப் பரச்சினையை எதிர்கொண்டிருக்கும் நிலையில் அதனையும் இழந்துவிடுவது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை அதிகளவுக்குப் பாதிப்பதாக அமையும். ஆகவே நடுநிலையை கடைப்பிடிப்பது தான் இலங்கை போன்ற சிறிய நாடுகளில் உபாயமாக இருக்கலாம்.
ஆனால், நீண்டகாலத்துக்கு இவ்வாறு நடுநிலையாக இருப்பது சாத்தியமானதா………………முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] இலங்கை ரஷ்யா வர்த்தக உறவு: இலங்கை ரஷ்யாவுக்குப் பெருமளவு தேயிலையை ஏற்றுமதி செய்கின்றது. இலங்கையைப் பொறுத்தவரையில் ரஷ்யாவுடனான இந்த வர்த்தக உறவை இழந்துவிட அது தயாராக இல்லை.முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-172-march-05/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply