ரஷ்யர்களுக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்கள் | தமிழில்: ஜெயந்திரன் | ePaper 176

366 Views
சமூக ஊடகங்கள்
Weekly ePaper 176

ரஷ்யர்களுக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்கள்

முகநூலின் தாய் நிறுவனமான மெற்றா (Meta) மிகவும் அதிர்ச்சியைத் தரக்கூடிய நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறது. ரஷ்யர்களுக்கும் அவர்களது அதிபரான புட்டீனுக்கும் எதிராக வன்முறைகளைத் தூண்டக்கூடிய செய்திகளை தமது முகநூல் மற்றும் இன்ஸ்ரகிராம் (Instagram)போன்ற தளங்களில்………………..முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] ரஷ்யர்களுக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்கள்: முகநூலின் தாய் நிறுவனமான மெற்றா (Meta) மிகவும் அதிர்ச்சியைத் தரக்கூடிய நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறது. ரஷ்யர்களுக்கும் அவர்களதுஅதிபரான புட்டீனுக்கும் எதிராக வன்முறைகளைத் தூண்டக்கூடியமேலும் தெரிந்துகொள்ள https://www.ilakku.org/weekly-epaper-176-april-03/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply