மாகாணசபை முறைமையை இல்லாது செய்யவேண்டும் என்று இலங்கை அரசாங்கம் விரும்புகிறது! | ILC | இலக்கு

634 Views

#சுமந்திரன் #TNA #தமிழரசுக்கட்சி #கோத்தாபாய #அரசியல்ஆய்வாளர்திருச்செல்வம் #அரசியல்களம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #இலக்கு

மாகாணசபை முறைமையை இல்லாது செய்யவேண்டும் என்று இலங்கை அரசாங்கம் விரும்புகிறது! | அரசியல் ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இலக்கு

மாகாணசபை முறைமையை இல்லாது செய்யவேண்டும் என்று இலங்கை அரசாங்கம் விரும்புகிறது! இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் நிலை தொடர்பாக அலசும் ஒரு களமாக அமைகின்றது. குறிப்பாக கனடாவில் சில தினங்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற சுமந்திரன் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் நடைபெற்ற அசம்பாவிதங்கள் பற்றிய செய்திகளையும் தாங்கி விரிவாக ஆராய்கின்றது

மாகாணசபை முறைமையை இல்லாது செய்யவேண்டும்

Leave a Reply