காணாமல் போனவர்களின் உறவுகளின் தொடர் போராட்டம் | பாலநாதன் சதீஸ்

தொடர் போராட்டம்
Weekly ePaper 173

காணாமல் போனவர்களின் உறவுகளின் தொடர் போராட்டம்

இலங்கையில் உள்நாட்டு யுத்தம் நிறைவடைந்து விட்டது. யுத்த சூழல் மாறிவிட்டது. நாட்டில் சமாதானம் மலர்ந்து விட்டது. எம் மக்கள் எல்லாம் அமைதியாய் நிம்மதியாய் வாழ்கின்றார்கள் என இலங்கை அரசு சொல்கின்றதே தவிர,………………முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்