எங்கும் கியூ எதற்கும் கியூ | பி.மாணிக்கவாசகம்

377 Views
எங்கும் கியூ
Weekly ePaper 174

எங்கும் கியூ எதற்கும் கியூ

ஒரு காலத்தில் இலங்கையில் மக்கள் வரிசைகளில் (கீயூக்களில்) நின்று தமக்கான அத்தியாவசிய பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவல நிலைமைக்குத் தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள். சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் ஆட்சியில் இடம்பெற்றிருந்த அப்போதைய நிலையில் நாட்டு மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அது வழி காட்டியாக அமைந்திருந்தது…………………..முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும்

1 COMMENT

  1. […] எங்கும் கியூ எதற்கும் கியூ ஒரு காலத்தில் இலங்கையில் மக்கள் வரிசைகளில் (கீயூக்களில்) நின்று தமக்கான அத்தியாவசிய பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவல நிலைமைக்குத்மின்னிதழை முழுமையாக படிக்க கீழ் உள்ள மின்னிதழ் இணைப்பை அழுத்தவும் https://www.ilakku.org/weekly-epaper-174-march-20/ https://www.ilakku.org/  […]

Leave a Reply