பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை நீக்கக் கோரி கொழும்பு நீதிமன்றம் முன்பாகப் போராட்டம்

3 1 பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை நீக்கக் கோரி கொழும்பு நீதிமன்றம் முன்பாகப் போராட்டம்

பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்துக்கு எதிராகக் கையெழுத்துத் திரட்டும் போராட்டம் இன்று கொழும்பு பிரதான நீதிவான் நீதிமன்றத்துக்கு முன்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.

2 2 பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை நீக்கக் கோரி கொழும்பு நீதிமன்றம் முன்பாகப் போராட்டம்