கொழும்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

159 Views

a கொழும்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மக்கள் போராட்ட இயக்கம் சார்பில் கொழும்பு கோட்டை தொடருந்து நிலையம் முன்பாக இன்று நடைபெற்ற எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம். 

c கொழும்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

Leave a Reply