அம்பாறையில் அடித்து நொறுக்கப்பட்ட அலுவலகம்

576 Views

அம்பாறையில் உள்ள காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளை தேடும் சங்கத்தின் அலுவலகம் இனந்தெரியாதோரால் அடித்து நொருக்கப்பட்டுள்ளதுPHOTO 2020 08 20 17 03 16 அம்பாறையில் அடித்து நொறுக்கப்பட்ட அலுவலகம்

Leave a Reply