உக்ரைன் போர் மூன்றாவது உலகப்போரின் ஆரம்பமா? | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | ILC | இலக்கு

206 Views

உக்ரைன் போர் மூன்றாவது உலகப்போரின் ஆரம்பமா?

ரஸ்யாவை சுற்றியுள்ள நேட்டோ நாடுகளில் மூன்று இலட்சம் படைகளை குவிக்கும் நேட்டோ ரஸ்யாவுடன் நேரிடையாக மோத தயாராகி வருவதாகவும், சீனாவுடன் நேரிடையாக மோத அமெரிக்கா தயாராகி வருவதாகவும் அவதானிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்

 

 

Leave a Reply