ஆசியாவுக்கான நேரம் வருகிறதா? | போரியல் ஆய்வாளர் அரூஸ் | உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி | இலக்கு

193 Views

ஆசியாவுக்கான நேரம் வருகிறதா?

ரஸ்யா உக்ரைன் போரில் மேற்குலகத்தால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ரஸ்யா ஐரோப்பாவின் பொருளாதாரத்தை சிதைத்தவாறு ஆசியாவில் மிகப்பெரும் பொருளாதார படைத்துறை வல்லமையை கட்டி எழுப்ப முற்பட்டுள்ளது.

 

Leave a Reply