யாழ்.மாவட்டத்தில் பூரண ஹர்த்தால் அனுஷ்டிப்பு

Hartal Jaffna 1 யாழ்.மாவட்டத்தில் பூரண ஹர்த்தால் அனுஷ்டிப்பு

இலங்கையின் 75வது சுதந்திர தினத்தை தமிழர்களின் கரிநாளாக அறிவித்து யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்தும் மாபெரும் பேரணிக்கு ஆதரவாக யாழ்.மாவட்டத்தில் பூரண ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது.

Hartal Jaffna 4 யாழ்.மாவட்டத்தில் பூரண ஹர்த்தால் அனுஷ்டிப்பு