கைத் தொழில் மேம்பாடு | இலக்கு மின்னிதழ் 164 | Weekly Epaper

கைத் தொழில் மேம்பாடு

ஒரு நாட்டில் மக்கள் தன்னிறைவு காண வேண்டுமாயின், ஒவ்வொரு துறையிலும் கைத் தொழில் மேம்பாடு அடைய வேண்டும். சர்வதேச நாடுகளில் தமது துறைசார் நிபுணர்கள்,…

முழுமையாக பார்வையிட…
https://www.ilakku.org/ilakku-weekly-epaper-164-january-08-2022/