வவுனியா மாவட்டத்தில் புதிய பிரதேச செயலாளர் கடமையேற்பு

வவுனியா மாவட்ட பிரதேச செயலாளராக ந.கமலதாசன் இன்று தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தின் உதவி அரசாங்க அதிபராக ந.கமலதாசன் கடமையாற்றியிருந்தார்.

இந்நிலையில், வவுனியா பிரதேச செயலகத்தில் காணப்பட்ட பிரதேச செயலாளர் பதவி வெற்றிடத்தினை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்நியமனம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்போது இடம்பெற்ற கடமையேற்பு நிகழ்வில், வவுனியா மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் தி.தினேஸ்குமார், மாவட்ட செயலக ஊழியர்கள், பிரதேச செயலக ஊழியர்கள், கிராம சேவையாளர்கள் எனப் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

Leave a Reply