தலைவர் பிரபாகரனின் பிறந்த நாளான இன்று வெளியாகியது தமிழீழத்தின் ஒளிப்பட வரலாறு…

212 Views

WhatsApp Image 2022 11 26 at 12.19.33 PM தலைவர் பிரபாகரனின் பிறந்த நாளான இன்று வெளியாகியது தமிழீழத்தின் ஒளிப்பட வரலாறு…

தோழமை வெளியீட்டகத்தினால் கொண்டு வரப்பட்ட ஓவியர் புகழேந்தி அவர்களின் ‘தமிழீழம் ஒளிப்பட வரலாறு’ என்ற நூல் இன்றை தினம் அவரது ஓவிய கூடத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

WhatsApp Image 2022 11 26 at 12.20.04 PM தலைவர் பிரபாகரனின் பிறந்த நாளான இன்று வெளியாகியது தமிழீழத்தின் ஒளிப்பட வரலாறு…

நீதியரசர் அரி பரந்தாமன் வெளியிட தோழர் தியாகு மற்றும் எழுத்தாளர்  சிகரம் செந்தில் நாதன் பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

Leave a Reply