சிறீலங்கா அரசால் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகள், தனிநபர்கள் விபரம் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல்

884 Views
தடை செய்யப்பட்ட புலம்பெயர் அமைப்புகள், தனி நபர்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் விபரம் வெளியானது. முழுமையாக பார்வையிட இங்கே அழுத்தவும்Tamil List சிறீலங்கா அரசால் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகள், தனிநபர்கள் விபரம் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல்

Leave a Reply