கனடிய மண்ணில் மாவீரர் பெற்றோர் மதிப்பளிப்பு நிகழ்வு

கனடியத் தமிழர் நினைவெழுச்சி அகவத்தினரால் நடத்தப்பட்ட மாவீரர் பெற்றோர் மதிப்பளிப்பு நிகழ்வு நேற்று கனடிய மண்ணில் காலை 10- மாலை 2:30 வரை உணர்வுபூர்வமாக நடைபெற்றது.

Canada maveer 2 கனடிய மண்ணில் மாவீரர் பெற்றோர் மதிப்பளிப்பு நிகழ்வுCanada maveere 3 கனடிய மண்ணில் மாவீரர் பெற்றோர் மதிப்பளிப்பு நிகழ்வு

Leave a Reply