உயிரோடைத் தமிழ் வானொலி செவ்வி | இனப்படுகொலைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மேற்குலகம்