இன்று விடுதலை செய்யப்பட்ட முன்னாள் போராளிகள் 16 பேரின் பெயர் விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன

218 Views

இன்று ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பையடுத்து விடுதலை செய்யப்பட்ட 16 முன்னாள் போராளிகளின் விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Fomer LTTE இன்று விடுதலை செய்யப்பட்ட முன்னாள் போராளிகள் 16 பேரின் பெயர் விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன

Leave a Reply